Groups

Group Name Head of Group Group Members Created Date Actions
Group Name Head of Group Group Members Created Date Actions
asd Tvisha (User) View 21-Mar-2023 08:12:57 Edit Delete
पवित्र मंडल Mahatra Divya Prabha Sri ji (Sadhvi) View 03-Sep-2018 04:03:39 Edit Delete
निपुणा श्री जी Manjula Sri ji (Sadhvi) View 24-Aug-2018 12:25:48 Edit Delete
मनोहर मंडल Manoranjana Sri ji (Sadhvi) View 22-Aug-2018 03:29:13 Edit Delete
विचक्षण मंडल Mahatra Vineethasriji (Sadhvi) View 21-Aug-2018 11:55:27 Edit Delete
प्रेम मंडल Ganini Sulochana Sri ji (Sadhvi) View 21-Aug-2018 11:54:45 Edit Delete
प्रमोद मंडल Ratanmala Sri ji (Sadhvi) View 21-Aug-2018 11:54:29 Edit Delete
पियूशसागरजी Jin Piyush Sagarsuri ji (Sadhu) View 21-Aug-2018 11:54:06 Edit Delete
मोहनलालजी Ganadhish Panyas Pravar Vinaykushalmuni Ganivarya (Sadhu) View 21-Aug-2018 11:53:48 Edit Delete
महेन्द्रसागरजी Mahendra Sagar ji (Sadhu) View 21-Aug-2018 11:53:22 Edit Delete
महेंद्रप्रभाश्री Lakshyapurna Sri ji (Sadhvi) View 21-Aug-2018 11:52:55 Edit Delete
ललितप्रभसागरजी Lalitprabh Sagar ji (Sadhu) View 21-Aug-2018 11:52:28 Edit Delete
अनुभव मंडल Kalpalata Sri ji (Sadhvi) View 21-Aug-2018 11:52:09 Edit Delete
ज्ञान वल्लभ मंडल Sanghamitra Sri ji (Sadhvi) View 21-Aug-2018 11:51:39 Edit Delete
चंपा मंडल Ganini Surya Prabha Sri ji (Sadhvi) View 21-Aug-2018 11:51:13 Edit Delete
सज्जन मंडल Pravartini Sashiprabhashriji (Sadhvi) View 04-Jan-2018 07:38:52 Edit Delete
मनोज्ञसागरजी Upadhyay Manogyasagarji (Sadhu) View 04-Jan-2018 07:04:34 Edit Delete
कांती मणि मंडल Khartargachchadipathi Acharya Jinmaniprabhsuri (Sadhu) View 04-Jan-2018 06:29:56 Edit Delete